Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    kulm
Článek
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku