Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění
Článek
    Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu