Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    land use changes
Monografie
    Investigating European Countryside
Článek
    Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
    Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy
    Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy