Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landforms
Monografie
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
Článek
    Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic)
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí