Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landscape character
Článek
    Assessment of wind turbines impact on landscape character and landscape planning
    Chráněná území - NP Podyjí
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Schizofrenie esteticky vnímavého krajinného ekologa
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
    Zelené údolí
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova