Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    lesní hospodářství
Článek
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Throughfall fluxes in spruce stands damaged by forest die-back
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu