Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    likvidace důlních děl
Článek
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě