Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    likvidace dolu
Článek
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem