Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ložiska a výskyty černého uhlí
Článek
    2. mezinárodní konference o uhlí
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Bio- and ecostratigraphical evaluation of paleozoic sediments from the area of the Zemplínske vrchy Mts.
    Coal reserves in new fields of the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Coalification in the Plzeň Basin from the viewpoint of reflectance
    Comparison of rock mass geotechnical properties of some coal bearing basins of the Czech Massif
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Geological evaluation of tne permocarboniferous Roudnice Basin and its deposits (Czechoslovakia)
    Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald
    The influence of the basement geological structure on the coal-bearing character of the Upper Paleozoic Basins in the Central Bohemian area
    Je možné členit nýřanské vrstvy?
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
    Lithofacies characteristics of the Ledce arkoses of the Mšeno Basin
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Lower Westphalian coal-bearing deposits between Slupiec and Ścinawka Średnia in the intrasudetic depression
    New results of coal-petrological and palynological exploration of the Žacléř formation (Bohemian part of the lower Silesian Basin)
    On the results and further aims of coal and lignite investigation in Slovakia
    The origin of the top surface of carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin
    Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Problems of structural development of the Upper Silesian Coal Basin in its Czechoslovak Part
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    To the correlation of grey and variegated horizons of the Líně Formation
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
    Z minulosti a současnosti hornických prací ve Slaném (1. část)
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald