Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    local geological conditions
Článek
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí