Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    local geology
Monografie
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003