Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    mapping
Monografie
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
Článek
    Landslide susceptibility mapping under conditions of the Czech Republic
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)