Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    marine sediments
Článek
    Low-temperature magnetic properties of greigite (Fe3S4)
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)