Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    matečné a kolektorské horniny
Článek
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci