Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    measurements
Článek
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla