Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    metan
Článek
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě