Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    metody terénní geochemické prospekce
Článek
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu