Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    migmatity, perlové ruly
Článek
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu