Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    mikrotektonika
Článek
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego
    Krkonošské vrásy
    Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně
    Shale types of folds in the Krkonoše crystalline complex
    Stavba tělesa teplického ryolitu
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív