Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    mine
Monografie
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Článek
    Hodnocení napětí na čele seismické vlny
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot