Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    mining
Monografie
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Zkušenosti z uhelného revíru v Pennsylvanii
Článek
    800 years of mining activity and 450 years of geological research in the Krušné Hory/Erzgebirge Mountains, Central Europe
    Čína, vládce surovin
    Deštník je černý kvůli uhlí
    Determination of extent of the subsiding areas in the Czech part of Upper Silesian Basin
    Determination of full moment tensors of microseismic events in a very heterogeneous mining environment
    The Effect of Mining Activity on the Surface in the Safety Shaft Pillar Area of Mayrau Mine
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
    Impact of the mining activity on landscape of the Dubňany town and its surroundings (Southern Moravia)
    JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské
    Kladenský revír
    Kladno District
    Krajina a těžba
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Rockbursts in the period of mining activity reduction in Ostrava-Karviná Coalfield
    Ropná horečka
    The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
    Rudné a uranové hornictví České republiky
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Selected geological factors impacting effects of induced seismicity on surface in conditions of Ostrava-Karvina coalfield in the Czech Republic
    Spatial data in mining and geology
    Spatio-temporal analysis of the influence of mining on the surface - A case study from the Ostrava-Karviná Coal Field
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    State of the Art and Conception of research in the Fields of Mining and Mineral Resources in the Institute of Geonics ASCR
    The using of longperiod levelling measurement on surface of the underground exploited uranium deposit for mathematical modelling and prognosis of surface grount subsidence
    Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook
    Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve