Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    mining induced seismic event
Monografie
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
Článek
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů