Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    moldavite
Monografie
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
Článek
    A layered moldavite from the Cheb Basin
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Statistical assessment of major element composition of moldavites from the Cheb Basin
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů