Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    monitoring
Monografie
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
    Monitoring srážkových vod na území NPČŠ : závěrečná zpráva za rok 2013
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
Článek
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3D monitoring of active tectonic structures
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Analysis of long-term monitoring of coal mining-induced seismicity
    Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
    The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Appenines, Italy)
    Deformation effects in rock massifs and their long-term monitoring
    Determination of emission and oxidation factors in monitoring CO2 emissions for emission trading scheme
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
    Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
    Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
    Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts and their tectonic setting (Czech Republic)
    Magnetic fraction in PM10 from sites with different environmental stress: daily and seasonal variations
    Magnetic fraction in PM10: identification and characterisation
    Magnetic measurements of PM10 and their potential for monitoring environmental stress
    Material Abrasive Water Jet Cutting Investigation by Means Accompanying Physical Phenomena
    Methodic analysis of data obtained by monitoring microtectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
    Monitoring
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Monitoring na zlomech v Jeskyních Na Pomezí (Rychlebské hory)
    Monitoring net for present tectonic movements in the gulf of Corinth
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring of tectonic micro-displacements in the cave systems along the Czech part of the Sudetic Marginal Fault
    Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present day tectonic movements
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republik and monitoring of present-day tectonic movements
    Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia)
    Research on current geomorphic processes in low mountains
    Rock movement analysis of the monument of inanimate nature table hill - Szczeliniec Wielki
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Small tectonic motion detected with TM71 extensometers in Postojna Cave, Slovenia (Dinaric Karst)
    Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
    Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské hory Mts
    Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
    Wspolczesne ruchy masowe Szczelinca Wielkiego
    Zur Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels Weiler/Wutachtal
    Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny