Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    monitorování
Článek
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Assessment of maximum earthquake intensities and design response spectra for localities in Czech Republic
    Atmogeochemické monitorování
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Chemical changes in acid runoff along its pathway through granitic minicatchment in Stormyra Basin, Sweden
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Element Budgets
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Importance of Runoff Episode for Sulfur Budget in Forested Catchment
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Invertebrates as geochemical monitoring objects
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Long-term changes of runoff chemistry in a small catchment affected by forest die-back
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Mlynářův Luh Catchment
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Monitoring systems
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Regional seismic array in Central Bohemia
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Remarks to prediction and monitoring
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Small Catchment Research
    Source characterization of the Central European aerosol
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Time prediction of a rock fall in the Carinthian Alps
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii