Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    neogén
Článek
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of the Western Carpathians
    Biometrie und Morphologie der Samen von Stratiotes Kaltennordheimensis und S. tuberculatus aus dem mitteleuropäischen Neogen
    The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
    Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No 25; part 3
    Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
    Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
    Jura v Čechách
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Morfostrukturní pozice lokalit miocenních sedimentů v Bobravské vrchovině
    Nejfotografovanější pobřeží na světě
    New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
    New late Neogene floras of southern Slovakia (Pinciná and Hajnáčka)
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Paläobotanische Charakteristik der jüngstpliozänen Ablagerungen zwischen Litovel und Kroměříž (Mähren)
    Pannonian and ? Pontian at the SW margin of the Vienna Basin near Mikulov (Moravia, Czechoslovakia)
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25)
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
    To the paleogeography of the North Bohemian Basin
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Willershausen - Geologie und Fauna
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Zpráva o výzkumu mrazových klínů u Pasohlávek v Dyjsko-svrateckém úvalu