Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    neotectonics
Monografie
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
Článek
    Geomorfologické výzkumy Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts and their tectonic setting (Czech Republic)
    Morfotektonické charakteristiky sv. okrajového svahu Rychlebských hor v zóně okrajového sudetského zlomu
    Morphostructual evolution of the relief of the Rychlebské Mountains (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku