Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    netradiční a výhledové suroviny
Článek
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5
    Sympozium NEMIRAM 4