Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    oblast krušnohorsko-durynská
Článek
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Geochemie und Genese des Stickstoffs in den vogtländisch-erzgebirgischen Quellgasen
    Goethe und die Geologie in und um Karlsbad
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Hydrologie and Hydrochemic Changes Associated with the December 1985 (January 1986 Earthquake Swarm Activity in the Vogtland) NW Bohemia Seismic Area
    Měděná stezka sekerská
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
    Řešení stability svahu Jánského vrchu
    Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny
    Stavba tělesa teplického ryolitu
    The use of ground Geophysical methods in investigation of stability of south-eastern slopes of the Krušné hory Mts. (North Bohemia brown coal district)
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Zemětřesení v Krušných horách