Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    palaeontology
Monografie
    Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
    Palynologie vybraných vzorků z vrtů Holany
    Palynologie vzorků z Ekvádoru
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
Článek
    Bericht 2000 über paläontologische Untersuchung an der triassischen and liassischen Brachiopodenfauna auf den Blättern 91 St. Johann in Tirol, 94 Hallein, 95 St. Wolfgang, 96 Bad Ischl und 102 Aflenz
    Bericht 2012 über Untersuchungen von unterjurassischen Brachiopoden auf Blatt 65 Mondsee
    Dinosauři spásali trávu
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    Epilitičtí plži
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Jak oživit zkameněliny
    Moje osobní zrání od paleolitu k neolitu : neboli Pohled z vesnice na článek J. Sádla a P. Pokorného Neolit skončil, zapomeňte (Vesmír 83, 398, 2004/7)
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek. 1
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 2. Naše malakozoologie za 1. republiky
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    Nory vymřelých obřích savců
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Okolí Budče v nejmladší geologické minulosti
    Padesát let ediakarské fauny?
    Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Kloubouky horizon (Líně formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník basin, Czech Republic)
    Paleontologické nálezy
    Paleontologie
    Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    Příběh planety Země : pozvánka na výstavu
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
    Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
    RICHARD G. BROMLEY: Trace fossils - biology, taphonomy and applications
    RNDr. Radek Mikuláš, CSc. - paleoichnolog. [Rozhovor]
    Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Stop Fri/3:Dětaň
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu