Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    paleogén
Článek
    Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
    Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    The flora of the Staré Sedlo Formation and its relation to the floras of the Eocene and Oligocene in the southern part of the GDR
    Helicorhaphe meandriformis sp. n. - a new fossil from Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    O hromadném vymírání na hranici druhohor a třetihor
    Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Westböhmen und ihre Beziehungen zu den eozänen und oligozänen Floren im südlichen Teil der DDR
    Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. a new trace fossil from the Outer Carpathian Flysch of West Slovakia (Czechoslovakia)
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ