Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    parakonglomeráty
Článek
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)