Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    pedogenesis
Článek
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Půdy městské části Praha 6
    Soil formation and mineralogy of a Rhodic Luvisol - insights from magnetic and geochemical studies