Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    petrography
Monografie
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
    Petrography of Lower Cretaceous volcanic and pyroclastics rocks from the Benbow Inlier-West. Preliminary report no. 2
    Pyroclastic rocks from the Bito and Ramble areas: dacitig rheoignimbrite : progress report No. 2
    Rheoignimbrite of the Sommerfield Group, Central Jamaica (Initial report)
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
Článek
    150. výročí narození mineraloga a petrografa profesora Antona Pelikana (*1861 Vídeň; +1918 Praha)
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Highly siderophile element geochemistry of peridotites and pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: Implications for HSE behaviour in subduction-related upper mantle
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke
    Natural cokes in the exploration fields Frenštát - East and Čeladná - Krásná
    Před 150 léty se narodil významný mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke (*31.12.1855, Praha, +18.6.1931,Wien)
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): Systematics, Silicification and Palaeoenvironment
    Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady