Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    poličské krystalinikum
Článek
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization