Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    průvodní jevy a důsledky těžby surovin
Článek
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Člověk a geologické síly Země
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Hořlavé břidlice Pobaltí
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"