Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    provenance
Článek
    Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Quaternary sediments of the Brno Town