Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    prvky, slitiny
Článek
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát