Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    pyrolysis
Monografie
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
Článek
    Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
    Development and optimization of manufacture process for heat resistant fibre reinforced ceramic matrix composites
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Fracture behaviour of partially pyrolysed long fibre unidirectional composite
    Kinetics of combustion and pyrolysis of polysiloxanes
    Materials resistant to temperature and oxidation on the basis of pyrolyzed polysiloxanes
    Mechanical and fracture properties of basalt fibre reinforced composites
    Mercury distribution and speciation in soil at three contrasting sites in the Czech Republic
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Transformation of polymethylphenylsiloxanes to siliconoxycarbide glasses