Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    recycling
Článek
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby