Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    regional development
Monografie
    Regional Geography and its Applications
Článek
    Consequences of post-war ethnically based population exchange in the Czech borderland for the regional development
    Cross-Border Region Králíky - Międzylesie
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
    Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
    Regional atlases and atlases of big cities
    Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
    use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Wind power exploitation: a local threat or development opportunity?
    Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu