Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    revitalisation
Monografie
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech
    Water in landscape: Landscaping programmes
Článek
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu