Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rock massif
Monografie
    Carbon dioxide and the rock massif
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
Článek
    Creating of 3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m