Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rock properties
Monografie
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
Článek
    Laboratory cuttability and abrasiveness tests for prediction of worcable rocks in tunnel and mining praxis
    Laboratory cuttability and abrasiveness tests for prediction of worcable rocks in tunnel and mining praxis
    Rock Properties Assessing when Boom Tunnelling Machines are to be Used