Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rockburst
Monografie
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
Článek
    Changes of nature of rockbursts with increasing mining depth in Czech part of Upper Silesian Coal Basin
    The experience with the excavation of the seam 37 in the Block No. 4, Jan Karel mine in Ostrava - Karvina coalfield
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Intense rockburst impacts in deep underground constructions and their prevention
    Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Rock Bursts in the Czech part of the Upper Silesian Basin when mining the seams under thick barren measures
    Rockbolts as reinforcing elements under dynamic impact of rokbursts
    Rockbursts in the period of mining activity reduction in Ostrava-Karviná Coalfield
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Some parameters of rockbursts derived from underground seismological measurements
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Type analysis mining induced tremors
    Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland