Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rockbursts
Monografie
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
Článek
    Behaviour of steel arch supports under dynamic effects of rockbursts
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Long-hole destress blasting for rockburst control during deep underground coal mining
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 4. Historical images of rockbursts' effects in mines
    Rockbursts in longwall gates during coal mining in Ostrava-Karviná basin
    Seismic energy of rockbursts in Ostrava-Karviná Coalfield in the view of the geological, geomechanical and mining aspects
    Strengthening of longwall gate support against dynamic effects of rockbursts in coal mines
    Stress State Determination and Prediction in Rock Mass with Rockburst Risk in Ostrava-Karvina Coal Basin
    Systems of Rock Blasting as a Rockburst Measure in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".