Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rural settlement
Článek
    Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
    Small towns as centers of rural micro-regions
    South-Moravian Rural Borderland
    Venkovské osídlení a udržitelnost