Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    sedimentary rocks
Monografie
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
Článek
    Application of magnetic susceptibility on Palaezoic sedimentary rocks : IGCP Project No. 580
    Effect of plastic deformation in laboratory conditions on magnetic anisotropy of sedimentary rocks
    The IGCP Project 580 Application of magnetic susceptibility on Paleozoic sedimentary rocks has been launched: the project outlines, scope and the first results related to Central European region
    Reconstruction of low time-temperature history of the crystalline blocks and sedimentary rocks along Lusatian Fault, Bohemian Massif
    Rheology Features of Geological Dispersions.
    Sedimentary rocks