Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    sediments
Monografie
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    Palaeomagnetic analysis of sediments from the Baradla Cave, Aggtelek national Park, Hungary : final report
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
Článek
    Application of scalar magnetic rock parameters to the reconstruction of climate coeval with the deposition of sediments in the Kudaro-1 and Kudaro-3 cave, South Ossetia, Georgia
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Bát se každého deště
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    The contamination of sediments into the selected reservoirs in Northen Bohemia
    Continuous measurement of viscous magnetization decay: an alternative tool in magnetic granulometry of sediments and soils
    Dust - atmospherically mediated inputs into sediments: an attempt of geological reappraisal with regard to magnetic susceptibility signal
    Enviromentální záznam v sedimentech Vracovského jezera v Dolnomoravském úvalu
    Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
    Exkurzní průvodce
    Frequency dependence of magnetic susceptibility of weakly magnetic sediments: implications for magnetic granulometry
    Klastické sedimenty v jeskyních
    Late Glacial and Holocene sedimentation under sandstone rock shelters of northern Bohemia (Czech Republic)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Primenenije skaljarnych magnitnych parametrov porod dlja rekonstrukciji paleoklimata v period formirovanija otloženij v peščerach Kudaro-1 i Kudaro-III (Južnaja Osetija, Gruzija)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Stress induced anisotropy of sediments estimated from ultrasound measurements and cross-dipole sonic logging and crystallographic analysis of shales texture
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze