Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    sedimenty nivní
Článek
    Antropogenní transformace údolních niv
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Niva - páteř krajiny
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Poslední chladný event v dějinách Země
    Půdní pokryv údolních niv
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)